Google Fit อนาคตของ Wearable Devices

ปีนี้เป็นปีแห่ง Wearable Device จริงๆ ไม่เว้นแม้แต่ Google Fit ซึงเป็น open platform ที่เปิดให้ผู้ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในการออกกำลังกาย และใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่ง Google Fit เปิดให้นักพัฒนาได้สร้างแอพฉลาดๆที่พูดคุยกับอุปกรณ์ Wearable Device ทั้งหลาย และสร้างความแตกต่างในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของร่างกาย ในการนำไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้น

Screen Shot 2557-08-09 at 4.32.44 PM

หลักๆจะทำงานกับแอพฟิตเนสต่างๆ เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ Wearable Device ได้ดีขึ้น อารมณ์แบบเป็นตัวกลางระหว่างแอพและอุปกรณ์ให้คุยกันได้ไหลลื่น รวมไปถึงการพัฒนาเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลบนแอพ โดยจะเป็นการเก็บข้อมูลบนแอพ พวกอุปกรณ์ Wearable Device มักจะเป็นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว แต่แอพจะเป็นตัวเก็บข้อมูล

เห็นอนาคตแบบนี้แล้ว Wearable Device จะมาอยู่เป็นอวัยวะในร่างกายเราชิ้นที่ 34 มือถือจะเป็นตัววัดค่า ส่งผล มากกว่า ไม่เว้นแม้แต่ตอนนอนหลับ เซ็นเซอร์ไม่เคยหลับไหล

นักพัฒนาดูข้อมูลได้ที่ Google Fit SDK

แสดงความคิดเห็น